✨Chất Lượng ⭐️Thương Hiệu Trên Từng Sản Phẩm♻️ Danh sách chi nhánh 0915 1111 39
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
bồn nước inox, bồn nhựa, máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồ tự hoại, chậu rửa tân á đại thành
Ống nhựa uPVC, HDPE, PPR - Stroman
Bảng giá tổng hợp
STT Nhóm SP Hình ảnh Tên Giá gốc Giá bán Số lượng
Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành®
1 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 130lit ϕ58 classic®️ Máy nước nóng 130lit ϕ58 classic®️ 7.900.000 đ 5.500.000 đ
2 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 130lit ϕ58 vigo®️ Máy nước nóng 130lit ϕ58 vigo®️ 9.200.000 đ 6.400.000 đ
3 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 160lit ϕ58 classic®️ Máy nước nóng 160lit ϕ58 classic®️ 8.450.000 đ 5.800.000 đ
4 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 160lit ϕ58 vigo®️ Máy nước nóng 160lit ϕ58 vigo®️ 10.350.000 đ 7.300.000 đ
5 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 180lit ϕ58 classic®️ Máy nước nóng 180lit ϕ58 classic®️ 9.400.000 đ 6.800.000 đ
6 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 180lit ϕ58 vigo®️ Máy nước nóng 180lit ϕ58 vigo®️ 12.100.000 đ 8.700.000 đ
7 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 215lit ϕ58 classic®️ Máy nước nóng 215lit ϕ58 classic®️ 11.200.000 đ 8.000.000 đ
8 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 215lit ϕ58 vigo®️ Máy nước nóng 215lit ϕ58 vigo®️ 14.350.000 đ 10.400.000 đ
9 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 250lit ϕ58 classic®️ Máy nước nóng 250lit ϕ58 classic®️ 12.000.000 đ 8.700.000 đ
10 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 250lit ϕ58 vigo®️ Máy nước nóng 250lit ϕ58 vigo®️ 15.600.000 đ 11.400.000 đ
11 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 300lit ϕ58 classic®️ Máy nước nóng 300lit ϕ58 classic®️ 13.400.000 đ 9.800.000 đ
12 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 300lit ϕ58 vigo®️ Máy nước nóng 300lit ϕ58 vigo®️ 17.600.000 đ 12.900.000 đ
13 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 150lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 150lit ϕ70 classic®️ 8.440.000 đ 5.800.000 đ
14 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 150lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 150lit ϕ70 vigo®️ 10.540.000 đ 7.400.000 đ
15 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 180lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 180lit ϕ70 classic®️ 9.790.000 đ 6.950.000 đ
16 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 180lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 180lit ϕ70 vigo®️ 12.390.000 đ 8.900.000 đ
17 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 210lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 210lit ϕ70 classic®️ 11.140.000 đ 7.900.000 đ
18 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 210lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 210lit ϕ70 vigo®️ 14.190.000 đ 10.200.000 đ
19 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 240lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 240lit ϕ70 classic®️ 12.490.000 đ 9.000.000 đ
20 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 240lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 240lit ϕ70 vigo®️ 15.890.000 đ 11.700.000 đ
21 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 270lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 270lit ϕ70 classic®️ 13.840.000 đ 10.000.000 đ
22 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 270lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 270lit ϕ70 vigo®️ 17.640.000 đ 13.000.000 đ
23 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 300lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 300lit ϕ70 classic®️ 15.180.000 đ 11.100.000 đ
24 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 300lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 300lit ϕ70 vigo®️ 19.480.000 đ 14.000.000 đ
25 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 315lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 315lit ϕ70 classic®️ 15.860.000 đ 11.700.000 đ
26 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 315lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 315lit ϕ70 vigo®️ 20.310.000 đ 15.100.000 đ
27 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 360lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 360lit ϕ70 classic®️ 17.880.000 đ 13.200.000 đ
28 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 360lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 360lit ϕ70 vigo®️ 22.980.000 đ 17.200.000 đ
29 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 150lit tấm phẳng®️ Máy nước nóng 150lit tấm phẳng®️ 16.950.000 đ 13.300.000 đ
30 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 220lit tấm phẳng®️ Máy nước nóng 220lit tấm phẳng®️ 22.150.000 đ 17.500.000 đ
31 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 300lit tấm phẳng®️ Máy nước nóng 300lit tấm phẳng®️ 26.450.000 đ 20.500.000 đ
32 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 225lit ϕ70 classic®️ Máy nước nóng 225lit ϕ70 classic®️ 11.810.000 đ 8.500.000 đ
33 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng 225lit ϕ70 vigo®️ Máy nước nóng 225lit ϕ70 vigo®️ 15.010.000 đ 11.000.000 đ
34 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SL Tân Á Đại Thành 3.300.000 đ 0 đ
35 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SQ Tân Á Đại Thành 3.050.000 đ 0 đ
36 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 15L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 15L Tân Á Đại Thành 3.550.000 đ 0 đ
37 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 15L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 15L Tân Á Đại Thành 3.300.000 đ 0 đ
38 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SL Tân Á Đại Thành 3.150.000 đ 0 đ
39 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SQ Tân Á Đại Thành 3.150.000 đ 0 đ
40 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L Tân Á Đại Thành 3.650.000 đ 0 đ
41 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L Tân Á Đại Thành 3.400.000 đ 0 đ
42 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SL Tân Á Đại Thành 3.050.000 đ 0 đ
43 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SQ Tân Á Đại Thành 2.800.000 đ 0 đ
44 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 30L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 30L Tân Á Đại Thành 3.950.000 đ 0 đ
45 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 30L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 30L Tân Á Đại Thành 3.700.000 đ 0 đ
46 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy lọc nước RO 8 lõi Arte®️ Máy lọc nước RO 8 lõi Arte®️ 7.350.000 đ 6.500.000 đ
47 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành® Máy lọc nước RO 9 lõi Arte®️ Máy lọc nước RO 9 lõi Arte®️ 7.850.000 đ 7.000.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành®
1 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 1000lit đứng 304®️ Bồn nước 1000lit đứng 304®️ 3.550.000 đ 2.800.000 đ
2 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 1000lit nằm 304®️ Bồn nước 1000lit nằm 304®️ 3.770.000 đ 3.050.000 đ
3 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 1500lit đứng 304®️ Bồn nước 1500lit đứng 304®️ 5.475.000 đ 4.350.000 đ
4 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 1500lit nằm 304®️ Bồn nước 1500lit nằm 304®️ 5.775.000 đ 4.650.000 đ
5 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 2000lit đứng 304®️ Bồn nước 2000lit đứng 304®️ 7.100.000 đ 5.600.000 đ
6 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 2000lit nằm 304®️ Bồn nước 2000lit nằm 304®️ 7.500.000 đ 6.050.000 đ
7 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 2500lit đứng 304®️ Bồn nước 2500lit đứng 304®️ 8.775.000 đ 7.020.000 đ
8 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 2500lit nằm 304®️ Bồn nước 2500lit nằm 304®️ 9.275.000 đ 7.420.000 đ
9 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 3000lit đứng 304®️ Bồn nước 3000lit đứng 304®️ 10.780.000 đ 8.400.000 đ
10 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 3000lit nằm 304®️ Bồn nước 3000lit nằm 304®️ 11.340.000 đ 9.400.000 đ
11 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 4000lit đứng 304®️ Bồn nước 4000lit đứng 304®️ 13.600.000 đ 10.400.000 đ
12 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 4000lit nằm 304®️ Bồn nước 4000lit nằm 304®️ 14.300.000 đ 11.300.000 đ
13 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 4500lit đứng 304®️ Bồn nước 4500lit đứng 304®️ 15.275.000 đ 12.060.000 đ
14 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 4500lit nằm 304®️ Bồn nước 4500lit nằm 304®️ 16.075.000 đ 12.700.000 đ
15 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 5000lit đứng 304®️ Bồn nước 5000lit đứng 304®️ 17.150.000 đ 13.400.000 đ
16 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 5000lit nằm 304®️ Bồn nước 5000lit nằm 304®️ 18.050.000 đ 14.200.000 đ
17 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 6000lit đứng 304®️ Bồn nước 6000lit đứng 304®️ 20.500.000 đ 16.000.000 đ
18 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 6000lit nằm 304®️ Bồn nước 6000lit nằm 304®️ 21.500.000 đ 16.900.000 đ
19 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 300lit đứng 304®️ Bồn nước 300lit đứng 304®️ 1.850.000 đ 1.600.000 đ
20 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 500lit đứng 316®️ Bồn nước 500lit đứng 316®️ 2.800.000 đ 2.550.000 đ
21 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 500lit nằm 316®️ Bồn nước 500lit nằm 316®️ 2.950.000 đ 2.700.000 đ
22 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 300lit nằm 304®️ Bồn nước 300lit nằm 304®️ 1.980.000 đ 1.800.000 đ
23 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 500lit đứng 304®️ Bồn nước 500lit đứng 304®️ 2.250.000 đ 1.900.000 đ
24 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 700lit đứng 316®️ Bồn nước 700lit đứng 316®️ 3.460.000 đ 3.050.000 đ
25 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 700lit nằm 316®️ Bồn nước 700lit nằm 316®️ 3.610.000 đ 3.200.000 đ
26 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 500lit nằm 304®️ Bồn nước 500lit nằm 304®️ 2.400.000 đ 2.050.000 đ
27 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 700lit đứng 304®️ Bồn nước 700lit đứng 304®️ 2.690.000 đ 2.150.000 đ
28 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 1000lit đứng 316®️ Bồn nước 1000lit đứng 316®️ 4.650.000 đ 3.950.000 đ
29 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 1000lit nằm 316®️ Bồn nước 1000lit nằm 316®️ 4.870.000 đ 4.200.000 đ
30 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 700lit nằm 304®️ Bồn nước 700lit nằm 304®️ 2.840.000 đ 2.300.000 đ
31 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 1500lit đứng 316®️ Bồn nước 1500lit đứng 316®️ 7.125.000 đ 6.100.000 đ
32 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 1500lit nằm 316®️ Bồn nước 1500lit nằm 316®️ 7.425.000 đ 6.400.000 đ
33 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 2000lit đứng 316®️ Bồn nước 2000lit đứng 316®️ 9.300.000 đ 7.900.000 đ
34 Bồn Nước Inox Đại Thành® Bồn nước 2000lit nằm 316®️ Bồn nước 2000lit nằm 316®️ 9.700.000 đ 8.300.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành®
1 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 1000lit đứng®️ Bồn nhựa THM 1000lit đứng®️ 2.700.000 đ 2.100.000 đ
2 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 1000lit nằm®️ Bồn nhựa THM 1000lit nằm®️ 3.300.000 đ 2.650.000 đ
3 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa hdpe 1000lit đứng®️ Bồn nhựa hdpe 1000lit đứng®️ 3.310.000 đ 2.600.000 đ
4 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa hdpe 1000lit nằm®️ Bồn nhựa hdpe 1000lit nằm®️ 3.690.000 đ 3.050.000 đ
5 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 1500lit đứng®️ Bồn nhựa THM 1500lit đứng®️ 4.100.000 đ 3.100.000 đ
6 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 1500lit nằm®️ Bồn nhựa THM 1500lit nằm®️ 5.200.000 đ 4.200.000 đ
7 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa hdpe 1500lit đứng®️ Bồn nhựa hdpe 1500lit đứng®️ 4.760.000 đ 3.800.000 đ
8 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 2000lit đứng®️ Bồn nhựa THM 2000lit đứng®️ 5.300.000 đ 4.000.000 đ
9 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 2000lit nằm®️ Bồn nhựa THM 2000lit nằm®️ 6.700.000 đ 5.300.000 đ
10 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa hdpe 2000lit đứng®️ Bồn nhựa hdpe 2000lit đứng®️ 6.090.000 đ 4.850.000 đ
11 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 3000lit đứng®️ Bồn nhựa THM 3000lit đứng®️ 8.050.000 đ 5.500.000 đ
12 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 500lit vuông®️ Bồn nhựa THM 500lit vuông®️ 2.340.000 đ 1.800.000 đ
13 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 700lit nằm®️ Bồn nhựa THM 700lit nằm®️ 2.400.000 đ 2.000.000 đ
14 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa hdpe 500lit đứng®️ Bồn nhựa hdpe 500lit đứng®️ 1.950.000 đ 1.700.000 đ
15 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa hdpe 500lit nằm®️ Bồn nhựa hdpe 500lit nằm®️ 2.240.000 đ 2.000.000 đ
16 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 4000lit đứng®️ Bồn nhựa THM 4000lit đứng®️ 10.500.000 đ 7.100.000 đ
17 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 1000lit vuông®️ Bồn nhựa THM 1000lit vuông®️ 3.300.000 đ 2.600.000 đ
18 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 500lit nằm®️ Bồn nhựa THM 500lit nằm®️ 1.850.000 đ 1.600.000 đ
19 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 5000lit đứng®️ Bồn nhựa THM 5000lit đứng®️ 14.100.000 đ 9.700.000 đ
20 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 300lit nằm®️ Bồn nhựa THM 300lit nằm®️ 1.320.000 đ 1.200.000 đ
21 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 10.000lit đứng®️ Bồn nhựa THM 10.000lit đứng®️ 29.550.000 đ 21.000.000 đ
22 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 700lit đứng®️ Bồn nhựa THM 700lit đứng®️ 2.200.000 đ 1.800.000 đ
23 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 500lit đứng®️ Bồn nhựa THM 500lit đứng®️ 1.650.000 đ 1.400.000 đ
24 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bợ chậu nhựa 300lit®️ Bợ chậu nhựa 300lit®️ 670.000 đ 605.000 đ
25 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa THM 300lit đứng®️ Bồn nhựa THM 300lit đứng®️ 1.120.000 đ 1.000.000 đ
26 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 300lit đứng®️ Bồn nhựa DCN 300lit đứng®️ 1.050.000 đ 950.000 đ
27 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 300lit nằm®️ Bồn nhựa DCN 300lit nằm®️ 1.170.000 đ 1.070.000 đ
28 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bợ chậu nhựa 500lit®️ Bợ chậu nhựa 500lit®️ 1.110.000 đ 850.000 đ
29 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 500lit đứng®️ Bồn nhựa DCN 500lit đứng®️ 1.290.000 đ 1.050.000 đ
30 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 500lit nằm®️ Bồn nhựa DCN 500lit nằm®️ 1.510.000 đ 1.300.000 đ
31 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bợ chậu nhựa 750lit®️ Bợ chậu nhựa 750lit®️ 1.520.000 đ 1.140.000 đ
32 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 700lit đứng®️ Bồn nhựa DCN 700lit đứng®️ 1.650.000 đ 1.200.000 đ
33 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 700lit nằm®️ Bồn nhựa DCN 700lit nằm®️ 2.060.000 đ 1.670.000 đ
34 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bợ chậu nhựa 1000lit®️ Bợ chậu nhựa 1000lit®️ 2.250.000 đ 1.690.000 đ
35 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 1000lit đứng®️ Bồn nhựa DCN 1000lit đứng®️ 2.330.000 đ 1.700.000 đ
36 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 1000lit nằm®️ Bồn nhựa DCN 1000lit nằm®️ 2.790.000 đ 2.150.000 đ
37 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bợ chậu nhựa 1300lit®️ Bợ chậu nhựa 1300lit®️ 3.050.000 đ 2.290.000 đ
38 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 1500lit đứng®️ Bồn nhựa DCN 1500lit đứng®️ 3.320.000 đ 2.300.000 đ
39 Bồn Nước Nhựa Đại Thành® Bồn nhựa DCN 2000lit đứng®️ Bồn nhựa DCN 2000lit đứng®️ 4.320.000 đ 3.000.000 đ
Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành®
1 Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành® Bồn tự hoại 2000lit®️ Bồn tự hoại 2000lit®️ 8.290.000 đ 7.000.000 đ
2 Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành® Bồn tự hoại 1500lit®️ Bồn tự hoại 1500lit®️ 5.770.000 đ 4.900.000 đ
3 Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành® Bồn tự hoại 1000lit®️ Bồn tự hoại 1000lit®️ 4.160.000 đ 3.500.000 đ
4 Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành® Bồn tự hoại 500lit®️ Bồn tự hoại 500lit®️ 2.510.000 đ 2.200.000 đ
Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành®
1 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 7m3 khối ngang 304®️ Bồn inox 7m3 khối ngang 304®️ 28.100.000 đ 21.600.000 đ
2 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 7m3 khối đứng 304®️ Bồn inox 7m3 khối đứng 304®️ 26.600.000 đ 20.400.000 đ
3 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 8m3 khối ngang 304®️ Bồn inox 8m3 khối ngang 304®️ 31.900.000 đ 24.500.000 đ
4 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 8m3 khối đứng 304®️ Bồn inox 8m3 khối đứng 304®️ 30.360.000 đ 23.300.000 đ
5 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 10m3 khối ngang 304®️ Bồn inox 10m3 khối ngang 304®️ 52.000.000 đ 30.800.000 đ
6 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 10m3 khối đứng 304®️ Bồn inox 10m3 khối đứng 304®️ 48.000.000 đ 28.800.000 đ
7 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 12m3 khối ngang 304®️ Bồn inox 12m3 khối ngang 304®️ 62.000.000 đ 36.800.000 đ
8 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 12m3 khối đứng 304®️ Bồn inox 12m3 khối đứng 304®️ 58.000.000 đ 34.800.000 đ
9 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 15m3 khối ngang 304®️ Bồn inox 15m3 khối ngang 304®️ 83.000.000 đ 49.800.000 đ
10 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 15m3 khối đứng 304®️ Bồn inox 15m3 khối đứng 304®️ 79.000.000 đ 47.400.000 đ
11 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 20m3 khối ngang 304®️ Bồn inox 20m3 khối ngang 304®️ 116.000.000 đ 69.600.000 đ
12 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 20m3 khối đứng 304®️ Bồn inox 20m3 khối đứng 304®️ 96.000.000 đ 57.600.000 đ
13 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 25m3 khối ngang 304®️ Bồn inox 25m3 khối ngang 304®️ 145.000.000 đ 87.000.000 đ
14 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành® Bồn inox 30m3 khối ngang 304®️ Bồn inox 30m3 khối ngang 304®️ 174.000.000 đ 104.000.000 đ
Chậu Rửa Inox Đại Thành®
1 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DA12 SUS201®️ Chậu rửa DA12 SUS201®️ 1.200.000 đ 900.000 đ
2 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DT93 SUS304®️ Chậu rửa DT93 SUS304®️ 2.700.000 đ 1.890.000 đ
3 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DT82 SUS304®️ Chậu rửa DT82 SUS304®️ 2.700.000 đ 1.890.000 đ
4 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DT84 SUS304®️ Chậu rửa DT84 SUS304®️ 2.950.000 đ 2.060.000 đ
5 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Sen tắm nóng lạnh R701S®️ Sen tắm nóng lạnh R701S®️ 1.190.000 đ 0 đ
6 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi chậu rửa R808C®️ Vòi chậu rửa R808C®️ 1.350.000 đ 0 đ
7 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi chậu rửa R901C®️ Vòi chậu rửa R901C®️ 1.750.000 đ 0 đ
8 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DA31 SUS201®️ Chậu rửa DA31 SUS201®️ 580.000 đ 435.000 đ
9 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DA30 SUS201®️ Chậu rửa DA30 SUS201®️ 590.000 đ 440.000 đ
10 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DA23 SUS201®️ Chậu rửa DA23 SUS201®️ 920.000 đ 690.000 đ
11 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DA13 SUS201®️ Chậu rửa DA13 SUS201®️ 1.310.000 đ 980.000 đ
12 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DA4 SUS201®️ Chậu rửa DA4 SUS201®️ 1.450.000 đ 1.080.000 đ
13 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DA3 SUS201®️ Chậu rửa DA3 SUS201®️ 1.420.000 đ 1.060.000 đ
14 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DA1 SUS201®️ Chậu rửa DA1 SUS201®️ 1.510.000 đ 1.130.000 đ
15 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DT85 SUS304®️ Chậu rửa DT85 SUS304®️ 3.650.000 đ 2.550.000 đ
16 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Sen tắm nóng lạnh R803S®️ Sen tắm nóng lạnh R803S®️ 1.690.000 đ 0 đ
17 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Sen tắm nóng lạnh R902S®️ Sen tắm nóng lạnh R902S®️ 1.790.000 đ 0 đ
18 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Sen tắm nóng lạnh R801S®️ Sen tắm nóng lạnh R801S®️ 1.490.000 đ 0 đ
19 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Sen tắm nóng lạnh R808S®️ Sen tắm nóng lạnh R808S®️ 1.690.000 đ 0 đ
20 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Sen tắm nóng lạnh R809S®️ Sen tắm nóng lạnh R809S®️ 1.790.000 đ 0 đ
21 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Sen tắm nóng lạnh R807S®️ Sen tắm nóng lạnh R807S®️ 1.490.000 đ 0 đ
22 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi chậu rửa R805C®️ Vòi chậu rửa R805C®️ 1.450.000 đ 0 đ
23 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi chậu rửa R809C®️ Vòi chậu rửa R809C®️ 1.850.000 đ 0 đ
24 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi chậu rửa R501C®️ Vòi chậu rửa R501C®️ 680.000 đ 0 đ
25 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi chậu rửa R502C®️ Vòi chậu rửa R502C®️ 580.000 đ 0 đ
26 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi lavabo R803V1®️ Vòi lavabo R803V1®️ 1.620.000 đ 0 đ
27 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi lavabo R701V1®️ Vòi lavabo R701V1®️ 1.120.000 đ 0 đ
28 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi lavabo R801V1®️ Vòi lavabo R801V1®️ 1.150.000 đ 0 đ
29 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Vòi lavabo R802V1®️ Vòi lavabo R802V1®️ 1.300.000 đ 0 đ
30 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DT81 SUS304®️ Chậu rửa DT81 SUS304®️ 2.850.000 đ 1.990.000 đ
31 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DT93a SUS304®️ Chậu rửa DT93a SUS304®️ 2.550.000 đ 1.780.000 đ
32 Chậu Rửa Inox Đại Thành® Chậu rửa DT83 SUS304®️ Chậu rửa DT83 SUS304®️ 2.650.000 đ 1.850.000 đ
Chân Cao Bồn Inox Đại Thành®
1 Chân Cao Bồn Inox Đại Thành® Chân bồn nước nâng cao theo yêu cầu® Chân bồn nước nâng cao theo yêu cầu® 160.000 đ 0 đ
2 Chân Cao Bồn Inox Đại Thành® Bồn nước phụ 304® Bồn nước phụ 304® 1.200.000 đ 0 đ
Ống nhựa & phụ kiện Stroman®
1 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® ống nhựa lạnh uPVC ống nhựa lạnh uPVC 0 đ 0 đ
2 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối trơn Nối trơn 0 đ 0 đ
3 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối rút Nối rút 0 đ 0 đ
4 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối ren trong - ren nhựa Nối ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
5 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối ren ngoài - ren nhựa Nối ren ngoài - ren nhựa 0 đ 0 đ
6 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Khớp nối sống Khớp nối sống 0 đ 0 đ
7 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nắp bịt Nắp bịt 0 đ 0 đ
8 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nắp bịt ren ngoài Nắp bịt ren ngoài 0 đ 0 đ
9 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co 90° Co 90° 0 đ 0 đ
10 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co rút 90° Co rút 90° 0 đ 0 đ
11 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co 90° ren trong - ren nhựa Co 90° ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
12 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co 90° ren ngoài - ren nhưa Co 90° ren ngoài - ren nhưa 0 đ 0 đ
13 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co 90° ren trong - ren nhựa Co 90° ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
14 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co 90° ren trong - ren thau Co 90° ren trong - ren thau 0 đ 0 đ
15 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co 90° ren ngoài - ren thau Co 90° ren ngoài - ren thau 0 đ 0 đ
16 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co 90° âm dương Co 90° âm dương 0 đ 0 đ
17 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Co 45° Co 45° 0 đ 0 đ
18 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối chữ Tê Nối chữ Tê 0 đ 0 đ
19 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối giảm chữ Tê Nối giảm chữ Tê 0 đ 0 đ
20 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối chữ Tê ren trong - Nhựa Nối chữ Tê ren trong - Nhựa 0 đ 0 đ
21 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối chữ Tê ren ngoài - Nhựa Nối chữ Tê ren ngoài - Nhựa 0 đ 0 đ
22 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối chữ Tê ren trong - Thau Nối chữ Tê ren trong - Thau 0 đ 0 đ
23 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối chữ Tê ren ngoài - Thau Nối chữ Tê ren ngoài - Thau 0 đ 0 đ
24 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối chữ Tê cong Nối chữ Tê cong 0 đ 0 đ
25 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nối chữ Y Nối chữ Y 0 đ 0 đ
26 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Tứ thông Tứ thông 0 đ 0 đ
27 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Bích nối đơn Bích nối đơn 0 đ 0 đ
28 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Van cầu Van cầu 0 đ 0 đ
29 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Thân co chữ S Thân co chữ S 0 đ 0 đ
30 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Đai khởi thủy Đai khởi thủy 0 đ 0 đ
31 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® ống dẫn chịu nhiệt HDPE ống dẫn chịu nhiệt HDPE 0 đ 0 đ
32 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Măng Sông Măng Sông 0 đ 0 đ
33 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Măng sông ren trong Măng sông ren trong 0 đ 0 đ
34 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Tê 0 đ 0 đ
35 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Măng sông ren ngoài Măng sông ren ngoài 0 đ 0 đ
36 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Côn thu Côn thu 0 đ 0 đ
37 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Cút 90° (Co 90°) Cút 90° (Co 90°) 0 đ 0 đ
38 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Cút 90° ren trong (Co 90° ren trong) Cút 90° ren trong (Co 90° ren trong) 0 đ 0 đ
39 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Van chặn Van chặn 0 đ 0 đ
40 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Zắc - co ren trong đồng Zắc - co ren trong đồng 0 đ 0 đ
41 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Zắc - co ren ngoài đồng Zắc - co ren ngoài đồng 0 đ 0 đ
42 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Nút bịt (nắp bịt ngoài) Nút bịt (nắp bịt ngoài) 0 đ 0 đ
43 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Ống tránh Ống tránh 0 đ 0 đ
44 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® Tê ren trong đồng Tê ren trong đồng 0 đ 0 đ
45 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® ống nhựa HDPE & phụ kiện Stroman ống nhựa HDPE & phụ kiện Stroman 0 đ 0 đ
46 Ống nhựa & phụ kiện Stroman® ống nước nóng PP-R ống nước nóng PP-R 0 đ 0 đ
Bảng báo giá Tân Á Đại Thành Kênh cung ứng dự án✓Bồn nước✓Inox✓Nhựa✓Máy năng lượng mặt trời $ Giá New 2020
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
 • liên hệ liên hệliên hệ
 • 028.221.58.117
 • contact@nhuastroman-tanadaithanh.vn
 • Hotline HotlineHotline
 • 0915 1111 39
 • kinhdoanh@daithanh-group.vn
 • Đặt hàng Đặt hàngĐặt hàng
 • 0773134567
 • kinhdoanh@daithanh-group.vn

Đăng ký nhận báo giá

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Copyrights © 2019 Tân Á Đại Thành Kênh cung ứng dự án✓Bồn nước✓Inox✓Nhựa✓Máy năng lượng mặt trời $ Giá New 2020. All rights reserved.
 • Hôm nay: 489
 • Tuần: 803
 • Tháng: 15654
 • Tổng: 71209
Zalo

✓nên mua ✓lắp đặt ✓ở đâu ✓chính hãng ✓giá bao nhiêu ✓đại lý ✓chi nhánh tại ✓quận ✓tỉnh ✓loại nào tốt nhất ✓giá rẻ nhất ✓nhà cung cấp ✓tân á đại thành ✓bảng báo giá

✓bồn nước inox ✓máy năng lượng mặt trời ✓bồn nước nhựa ✓bồn nhựa đại thành ✓bồn nước đại thành ✓bồn inox đại thành ✓bồn inox tân á ✓ máy nước nóng mặt trời ✓ống nhựa ✓ống nước pvc, hdpe

✓bồn nước inox ✓máy năng lượng mặt trời ✓bồn nước nhựa ✓bồn nhựa đại thành ✓bồn nước đại thành ✓bồn inox đại thành ✓bồn inox tân á ✓ máy nước nóng mặt trời ✓ống nhựa ✓ống nước pvc, hdpe